Προκήρυξη (αρ. 10/2014) ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων τουΤ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Sitemap

Κορυφή σελίδας