Διακήρυξη 1/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια απεντόμωση και μυοκτονία σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, για το έτος 2015

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας