Διακήρυξη αριθμ. 12/2015 ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμoύ του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας