Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Προμήθεια τεσσάρων θυρών ορόφων για ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων 8 ατόμων 3 στάσεων και την εγκατάστασή τους στους ορόφους των προσθηκών των κτιρίων Γ και Δ του ΤΕΙ με τελικό σκοπό την καθ’ ύψος λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας