Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με θέμα «Προμήθεια – τοποθέτηση έξι (6) απορροφητήρων στους απαγωγούς αερίων ρύπων για το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας