Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Συντήρηση υπάρχοντος συστήματος συναγερμού τύπου Bentel (αντικατάσταση καλωδιώσεων, επαναρύθμιση λογισμικού με οπτικές παγίδες και παγίδες θυρών) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας