Παροχή υπηρεσιών νυχτοφυλάκων/φυλάκων για τη φύλαξη των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη του Κιλκίς (κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος στο Κιλκίς μετά της οικοπεδικής έκτασης 60.000τ.μ. του υπ’αριθμ. 1102β τεμαχίου του αγροκτήματος Κιλκίς)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας