Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας » του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας