Διακήρυξη 03/2017 Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες , το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2017 & 2018.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας