Προκήρυξη μιας (01) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας