Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προστασίας από ιούς μέσω λογισμικού (άδειες χρήσης) για 250 τερματικούς σταθμούς εργασίας και 4 διακομιστές,με σύστημα κεντρικής διαχείρισης και συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για δύο (2) έτη»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας