Διακήρυξη 07/2017 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας