Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων καρτών (1.500) Ειδικής Ταυτότητας Σίτισης» για τις ανάγκες του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας