Διακήρυξη (αρ. 1/2018) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεφωνικού Κέντρου» για την αναβάθμιση των δικτύων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Sitemap

Κορυφή σελίδας