Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 267/24-01-2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 1/2018 για την προμήθεια «Τηλεφωνικού Κέντρου» για την αναβάθμιση των δικτύων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας