Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 379/31-01-2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2018 για την «Προμήθεια ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ DRUM» για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας