Ματαίωση της διαδικασίας του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 1/2018) για την προμήθεια "Τηλεφωνικού Κέντρου" για την αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΕ).

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας