Παροχή διευκρινήσεων επί των παραληπτών της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια "Γνήσιας μονάδας φούρνου (fuser unit) για την αντικατάσταση της κατεστραμμένης μονάδας του εκτυπωτή HP4500” που αφορούν τον τύπο του εκτυπωτή.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας