Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας "Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 13 κτιρίων των Η/Μ εγκαταστάσεων τους, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες".

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας