Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας " Τακτική - επισκευαστική συντήρηση και πιστοποίηση τριών (3) ανελκυστήρων των κτιρίων των του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς".

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας