Δακήρυξη 18/2018 ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμοού για την ανάδειξη αναδόχου "Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς"

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας