Διακήρυξη 19/2018 Ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς)

Sitemap

Κορυφή σελίδας