Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τριετή σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης των λογισμικών της Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης κατασκευής της εταιρείας OTS»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας