Ασφαλής σύνδεση στην υπηρεσία Eudoxus, Atlas, Ακαδ. Ταυτότητα κλπ και εγκατάσταση του απαιτούμενου ψηφιακού πιστοποιητικού

Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων Eudoxus, Atlas, Ακαδ. Ταυτότητα κλπ που προσφέρονται από το ΕΔΕΤ και με τις οποίες συνεργάζεται το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί για την πιστοποίηση των χρηστών ψηφιακό πιστοποιητικό ασφαλείας υπογεγραμμένο από την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης HARICA (www.harica.gr), στην Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της οποίας συμμετέχει το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ως Ενδιάμεση Αρχή Πιστοποίησης.

Για να μπορέσετε επομένως να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή σύνδεση και να συνδεθείτε στην παραπάνω υπηρεσία χωρίς προβλήματα και ειδοποιήσεις ασφαλείας, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εμπιστευτεί την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) εγκαθιστώντας το πιστοποιητικό της στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε.

  • Για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.harica.gr/trust.php, πατήστε το πλήκτρο "Εγκατάσταση" και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  • Σε περίπτωση που η αυτόματη εγκατάσταση από το πλήκτρο "Εγκατάσταση" δεν λειτουργεί στον πλοηγό σας, εγκαταστήστε το πιστοποιητικό που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοηγού σας.
  • Ελέγξτε αν έχετε ήδη εμπιστευθεί την Αρχή Πιστοποίησης της HARICA από τη σελίδα http://www.harica.gr/trust_m_check.php

Μετά την εγκατάσταση του παραπάνω πιστοποιητικού θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ασφαλή σύνδεση όλων των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω χωρίς κανένα πρόβλημα.

Sitemap

Κορυφή σελίδας