Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-22 στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., μετά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης αριθ. 17/05-11-2021 και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3185/16-12-2013, «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ανακοινώνει ότι:
Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα διεξαχθούν την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και το πρόγραμμα των εξεταζόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
1.    ΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9-11 π.μ.
2.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:15-13:15 μ.μ.
3.    ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι- ΣΤΑΤΙΚΗ: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:30-15:30.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης να έχει διενεργηθεί σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσων. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και όργανα τεχνικού σχεδίου και θα πρέπει να προσέλθουν στην αίθουσα 108 της Σχολής Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στις 8.30 π.μ.


                                                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος

International Conference on Public Administration

Εξωτ/κές Υπηρεσίες

Εύδοξος Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Atlas  Δωρεάν λογισμικό για φοιτητές Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Okeanos Okeanos  Διαύγεια
Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ ΔΙΠΑΕ

Εικονική Περιήγηση

Πανοραμικές φωτογραφίες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Τεχνική Υποστήριξη (Helpdesk)

Τεχνική Υποστήριξη (Helpdesk)

Συνήγορος του Φοιτητή

Συνήγορος του Φοιτητή

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Master of Science (M.Sc.) in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization Μεταπτυχιακό στη Δημόσια ΔιοίκησηΜεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής MBA in Hospitality and Tourism Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Εφοδιαστικής

Χάρτης - Οδηγίες Πρόσβασης

Χάρτες και οδηγίες πρόσβασης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Καιρός στις Σέρρες

Sitemap

Κορυφή σελίδας