Αρχείο 07 Σεπτεμβρίου 2017

ΤίτλοςΗμερομηνία
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2686/31-08-2017 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 06/2017 για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»07 Σεπ 2017
Ανακοίνωση αναβολής συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τις 19.09.201707 Σεπ 2017
Πρόσκληση (ορθή επανάληψη) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 2017-2018»07 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μηχανολογικών ειδών.07 Σεπ 2017
Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού για το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.07 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Ηλεκτρολογικές εργασίες.07 Σεπ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας